SiPhumHeritage-bed-breakfast-Chiang-Mai-Standard-Room

ห้องพักแบบแสตนดาร์ด  (2 ห้อง)
พื้นที่ทั้งหมด: 19 ตารางเมตร
เตียงนอน:เตียงนอนขนาด 6 ฟุต
จำนวนผู้เข้าพัก: 2 ท่าน
หมายเหตุ: ไม่มีหน้าต่าง และสามารถให้บริการเตียงเสริมได้

รวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
ห้องพักนี้ไม่มีหน้าต่าง และสำหรับผู้เข้าพัก 2 ท่านเท่านั้น

 • ทีวี LCD 24 นิ้ว
 • ช่องทีวีดาวเทียม
 • อินเทอร์เน็ตไร้สาย
 • ห้องอาบน้ำส่วนตัว พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น
 • แชมพู และครีมอาบน้ำ
 • ตู้เย็นมินิบาร์
 • น้ำดื่ม 2 ขวด ต่อวัน
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 • ไดร์เป่าผม

SiPhumHeritage-bed-breakfast-Chiang-Mai-Superior-Room

ห้องพักแบบซุพีเรียร์ (8 ห้อง)
พื้นที่ทั้งหมด: 21-28 ตารางเมตร
เตียงนอน: เตียงนอนขนาด 6 ฟุต
จำนวนผู้เข้าพัก: 2 ท่าน
หมายเหตุ: มีหน้าต่าง หรือ/และ มีระเบียงส่วนตัว และสามารถให้บริการเตียงเสริมได้

รวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่า
ห้องพัก มีหน้าต่างสามารถเห็นวิวภูเขา และวิวต้นโพธิ์ที่สวยงาม หรือเป็นห้องพักมีหน้าต่าง และระเบียงส่วนตัว ถ้าผู้เข้าพักต้องการรับบริการฟูกเสริม กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า โดยคิดค่าบริการ 300 บาท ต่อ 1 ท่าน รวมอาหารเช้า

 • ทีวี LCD 24 นิ้ว
 • ช่องทีวีดาวเทียม
 • อินเทอร์เน็ตไร้สาย
 • ห้องอาบน้ำส่วนตัว พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น
 • แชมพู และครีมอาบน้ำ
 • ตู้เย็นมินิบาร์
 • น้ำดื่ม 2 ขวด ต่อวัน
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 • ไดร์เป่าผม
 • ระเบียงส่วนตัว (มีในบางห้อง)

SiPhumHeritage-bed-breakfast-Chiang-Mai-The-Heritage-Room

ห้องพักแบบเฮอริเทจ (1 ห้อง)
พื้นที่ทั้งหมด:34 ตารางเมตร
เตียงนอน:เตียงเดี่ยวขนาด 3.5 ฟุต 4 เตียง
จำนวนผู้เข้าพัก: 4 ท่าน
หมายเหตุ: มีหน้าต่าง สามารถจองห้องพักโดยการเหมาทั้งห้อง หรือเปิดเป็นห้องพักอาศัยร่วมกับผู้อื่นได้

ห้องพัก มีหน้าต่าง ถ้าผู้เข้าพักต้องการเข้าพักกับเพื่อน หรือครอบครัวไม่เกิน 4 ท่าน  สามารถเหมาห้องพักได้ หรือในกรณีที่ผู้เข้าพักเดินทางมาเพียงท่านเดียว สามารถเข้าพักรวมกับผู้อื่นได้เช่นเดียวกัน กรุณาแจ้งความประสงค์ของท่านล่วงหน้า

 • ทีวี LCD 24 นิ้ว
 • ช่องทีวีดาวเทียม
 • อินเทอร์เน็ตไร้สาย
 • ห้องอาบน้ำส่วนตัว พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น
 • แชมพู และครีมอาบน้ำ
 • ตู้เย็นมินิบาร์
 • น้ำดื่ม 4 ขวด ต่อวัน
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 • ไดร์เป่าผม

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เวลาเข้าห้องพัก (เช็ค อิน) คือเวลา 00 น. และคืนห้องพัก (เช็ค เอ้าท์) คือเวลา 12.00 น.
 • การขอเข้าห้องพัก เร็วกว่าที่กำหนด หรือการคืนห้องพัก ช้ากว่าเวลาที่กำหนดนั้น สามารถทำได้ แต่ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของห้องพัก หรือไม่มีการเข้าพักต่อ
 • ราคาทั้งหมด รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • ราคาทั้งหมดรวมอาหารเช้า
 • การให้บริการฟูกเสริมในห้องพัก คิดค่าบริการ 300 บาท ต่อท่าน รวมอาหารเช้า
 • ห้ามสูบบุหรี่ภายในบริเวณ บูทีค รวมทั้งในห้องพัก สามารถสูบได้ต่อเมื่ออยู่ภายนอกตึก
 • ผู้เข้าพักที่เป็นเด็ก อายุตั้งแต่ 0-5 ปี ที่พักอาศัยอยู่กับผู้ปกครองและไม่มีบริการฟูกเสริม ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ผู้เข้าพักที่เป็นเด็ก อายุตั้งแต่ 6-12 ปี รับบริการฟูกเสริม โดยคิดค่าบริการ 200 บาท ต่อท่าน รวมอาหารเช้า
 • ผู้เข้าพักที่เป็นเด็ก อายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป รับบริการฟูกเสริม โดยคิดค่าบริการ 300 บาท ต่อท่าน รวมอาหารเช้า

ระเบียบในการยกเลิกห้องพัก

 • ในกรณียกเลิกห้องพัก กรุณาส่งอีเมลล์มาแจ้งที่ siphumheritage@hotmail.com
 • ในกรณีที่มีการยกเลิกห้องพักล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเข้าพัก จะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการยกเลิกห้องพัก
 • ในกรณีที่มีการยกเลิกห้องพักล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก่อนวันเข้าพัก จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการยกเลิกห้องพัก 30% จากราคาห้องพักที่จอองเข้ามาในช่วงเวลานั้นๆ
 • ในกรณีที่มีการยกเลิกห้องพักล่วงหน้าน้อยกว่า 3 วันก่อนวันเข้าพัก จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการยกเลิกห้องพัก 50% จากราคาห้องพักที่จอองเข้ามาในช่วงเวลานั้นๆ
 • ในกรณีที่ไม่มีการแจ้งยกเลิกห้องพักล่วงหน้า และไม่มีการลงทะเบียนเข้าห้องพัก จะมีการเก็บค่าห้องพัก 100% หรือเก็บเต็มจำนวน จากราคาห้องพักที่จอองเข้ามาในช่วงเวลานั้น

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ฟรีอินเทอร์เน็ตไร้สาย ทั้งบูทีค
 • บริการนำเที่ยว
 • บริการรถรับส่ง
 • บริการพนักงานต้อนรับส่วนหน้า และพนักงานรักษาความปลอดภัยในช่วงเวลากลางคืน
 • ห้องครัวเล็กๆ แบบบริการตัวเอง 24 ชั่วโมง
 • บริการไมโครเวฟ อุปกรณ์ชงชา กาแฟ ผลไม้ ขนมคบเคี้ยว คุ้กกี้ ฟรี
 • บริการอาหารแช่แข็ง (ราคาตามที่ระบุไว้ในเมนู)
 • บริการระเบียงบนดาดฟ้า สามารถเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 30-19.00 น.
 • บริการที่จอดรถ (เนื่องจากที่จอดรถมีจำนวนจำกัด และเป็นการจอดรถในซอย กรุณาแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าเพื่อจองที่จอดรถ)
 • บริการโทรศัพท์มือถือบริเวณล้อบบี้ ในกรณีฉุกเฉิน

.